Провера знања из књижевности, 5. разред (тест 3)

Провера знања из књижевности, 5. разред (тест 3)

Граматика и правопис – тест

Глаголи (глаголски вид, род, инфинитив и презент) – тест

Непроменљиве речи – тест (5. и 6. разред)

1. Означи песме које припадају преткосовском циклусу народних песама:

2. Песма у којој преовлађују осећања љубави према свом народу или отаџбини зове се:

3. У песми "Зимско јутро" Војислава Илића акустичне или звучне песничке слике би биле:

4. Којим је стихом испевана "Женидба Душанова" ("Погледа га Милош попријеко"):

5. Ако се у катрену римују 1. и 3. стих, па 2. и 4. стих, та врста риме се зове:
6. Песма "Женидба Душанова" се завршава својеврсним наравоученијем:

7. Како се зове глас који у ауторској лирској песми износи своје емоције, мисли, осећања, ставове:

8. Ко је аутор песме "Шљива":

9. Родољубиву песму под називом "Домовина" написао је:

10. Како се зове главни градитељ на пројекту зидања Скадра у истоименој песми:
11. Којег јунака из песме "Урош и Мрњавчевићи" карактеришу ове одлике: грамзивост, похлепност, безобзирност, лажљивост, осионост

12. "Шљива се буди крајем априла" - коју стилску фигуру уочаваш у датом примеру:

13. Означи 3 описне или дескриптивне песме:

14. "Од свега што човек у животном нагону подиже и гради, ништа није у мојим очима боље и вредније од __________." Која реч недостаје:

15. Како се зове родољубива песма коју је написао Алекса Шантић:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста