Глаголи (глаголски вид, род, инфинитив и презент) – тест

Глаголи (глаголски вид, род, инфинитив и презент) – тест

“Орлови рано лете“, Бранко Ћопић

Једначење сугласника по звучности – тест

„Хвала сунцу, земљи, трави“, Стеван Раичковић – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи ТРИ тачне тврдње које се односе на ИНФИНИТИВ.

2. Инфинитив се завршава наставцима:

3. Изабери глаголе свршеног вида.

4. Пронађи реченицу са правим повратним глаголом.

5. Један глагол не припада низу.
6. Инфинитивна основа глагола ЈЕСТИ гласи:

7. Инфинитив је прост и неличан глаголски облик.

8. Граматичке категорије за глаголе су:

9. Инфинитив је:

10. Инфинитивна основа глагола РЕЋИ гласи:
11. Изабери прелазне глаголе.

12. Означи облик 2. лица једнине у презенту глагола СЕДЕТИ.

13. Означи лице и број обележеном глаголу. Прича и кад га не ПИТАЈУ.

14. Како гласи 1. лице множине презента глагола ЈЕСАМ, енклитички (краћи) облик ?

15. Издвој повратни глагол.
16. Обележи низ у коме су само глаголи.

17. Инфинитив је основни облик глагола којим се именује радња

18. Пронађи реченицу у којој је глагол у презенту:

19. Означи помоћне глаголе у српском језику

20. Издвој глаголе несвршеног вида.
21. Инфинитивна основа глагола НАБАВИТИ гласи:

22. Издвој непрелазне глаголе.

23. Означи презентску основу глагола ПИСАТИ.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ