Глаголи (глаголски вид, род, инфинитив и презент) – тест

Глаголи (глаголски вид, род, инфинитив и презент) – тест

“Орлови рано лете“, Бранко Ћопић

Једначење сугласника по звучности – тест

„Хвала сунцу, земљи, трави“, Стеван Раичковић – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Пронађи реченицу у којој је глагол у презенту:

2. Означи лице и број обележеном глаголу. Прича и кад га не ПИТАЈУ.

3. Инфинитивна основа глагола НАБАВИТИ гласи:

4. Издвој непрелазне глаголе.

5. Изабери прелазне глаголе.
6. Инфинитив се завршава наставцима:

7. Инфинитив је прост и неличан глаголски облик.

8. Како гласи 1. лице множине презента глагола ЈЕСАМ, енклитички (краћи) облик ?

9. Издвој глаголе несвршеног вида.

10. Инфинитивна основа глагола ЈЕСТИ гласи:
11. Један глагол не припада низу.

12. Инфинитив је:

13. Означи помоћне глаголе у српском језику

14. Граматичке категорије за глаголе су:

15. Инфинитив је основни облик глагола којим се именује радња
16. Пронађи реченицу са правим повратним глаголом.

17. Означи облик 2. лица једнине у презенту глагола СЕДЕТИ.

18. Обележи низ у коме су само глаголи.

19. Означи презентску основу глагола ПИСАТИ.

20. Означи ТРИ тачне тврдње које се односе на ИНФИНИТИВ.
21. Инфинитивна основа глагола РЕЋИ гласи:

22. Издвој повратни глагол.

23. Изабери глаголе свршеног вида.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ