Ромб – тест

Ромб – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. На слици видимо два:

2. Израчунај унутрашње углове ромба, ако је мера једног унутрашњег угла 45° :

3. Израчунај унутрашње углове ромба ако је један унутрашњи угао три пута већи од другог:

4. Збир два угла ромба је 170º. Израчунати мере осталих углова тог ромба:

5. Симетрала угла код темена А правоугаоника ABCD дели страницу CD на одсечке 3cm и 4 cm. Израчунати обим тог правоугаоника:
6. Висина ромба повучена из темена тупог угла, гради са једном страницом угао од 30º. Одреди углове тог ромба:

7. Из темена тупог угла ромба конструисане су две висине. Ако је мера угла између њих 70º, израчунати унутрашње углове тог ромба.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ