Postupci ručne obrade i spajanja papira, tekstila, kože i drveta. Sečenje, rezanje… – Test za 5. Razred

Postupci ručne obrade i spajanja papira, tekstila, kože i drveta. Alati za sečenje… – test za 5. razred

Tehnologija proizvodnje papira – test za 5. razred

Tehnologija prerade i obrade kože – test za 5. razred

 

Резултат теста

1. U ručni pribor i alat spadaju?

2. Alati za režanje i sečenje su?

3. Alati za završnu obradu predstavljaju?

4. U pribor za merenje, obeležavanje i kontrolu spadaju?

5. Ideja je zamisao kako neki proizvod treba da izgleda.
6. Crtež nacrtan slobodnom rukom, i predstavlja našu ideju je:

7. Tehnički crtež je osnovni konstruktivni dokument prema kome se izrađuje predmet.

8. Kakvi crteži postoje?

9. Tehnološki postupak označava?

10. Kod postupka ručne obrade i spajanja tekstila i kože kao materijal koristimo?
11. U postupku tkanine i kože šivenjem mogu se koristiti razne vrste bodova.

12. Kod postupka ručne obrade i spajanje upotrebnog predmeta od drveta kao materijal koristimo?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ