Тачка, права, раван 2 – тест

Тачка, права, раван 2 – тест

Тачке и праве у равни – тест

Тачка, права, раван 3 – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Ако две праве у равни имају заједничких тачака оне нису паралелне?

2. Пресек полуправих Ap₁ i Bp₂ је дуж AB.

3. Тачка S припада правој s .

4. Четири тачке одређују највише:

5. Великим ћириличним словима означавамо:
6. Колико је полуправих на цртежу?

7. Који геометријски објекат је означен зеленом бојом?

8. Одреди пресек полуправих Ap₁ i Bp₂:

9. Шест неколинеарних тачака одређује једну праву.

10. Ако четири тачке припадају истој равни оне су компланарне.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ