Множење и дељење разломака – тест

Множење и дељење разломака – тест

Razlomci – test

Разломци – пети разред

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Израчунај: 1/5 ∙ 5 = ?

2. Израчунај: 1/5 : 2=?

3. Израчунај количник: 10·7/3=?

4. Израчунај: 18·3 2/17=?

5. Израчунај: 7/3:10=?
6. Израчунај: 420:1/4=?

7. Упиши број који недостаје: 3/4 · 5/11=3·5/4·11=?

8. Изврши скраћивање разломака, па израчунај производ: 2/7·5/6=? (Уписати крајњи резултат)

9. Извршити скраћивање, па помножити разломке: 3 5/7· 8/13=?

10. Разломак прво скратити, па затим израчунати производ: 102/225·20/37·27/255=?
11. Израчунати: 3/8·(4 7/5-3/10)=?

12. Израчунај: 35/18·32/65·39/12

13. Реципрочна вредност разломка 33/67 је:

14. Реципрочна вредност разломка: 2 13/15 је:

15. Реципрочна вредност броја 1/16 је:
16. Израчунај количник: 7/10:6/15=?

17. Израчунај количник: 12/25:8/33

18. Израчунај: 3/4:(3/7+2/3)=?

19. Израчунај: (2 7/15-1 7/10):7/6=?

20. Израчунај количник: 3 7/10: 7/25=?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ