Васиона – тест

Васиона – тест

Увод у географију – Васиона – хидрологија – тест

Увод у географију – Васиона – хидрологија – тест

Васиона, звезде, сазвежђа, галаксије, Млечни пут – тест

Увод у географију – тест

Сличну  проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.     ОВДЕ     ОВДЕ        ОВДЕ

Резултат теста

1. Земља има облик

2. Која планета има велики прстен?

3. Бескрајан простор у коме се налазе васионска тела зове се:

4. Сунце својом величином и енергијом привлачи планете које се окрећу око њега и заједно чине ________систем

5. Како се зове наша Галаксија?
6. Васионска тела која се састоје од смрзнутих гасова, камења и прашине зову се:

7. Делови распаднутих небеских тела у васиони зову се:

8. Звезде репатице су?

9. _________ је сила којом планета Земља привлачи све објекте к себи.

10. Планете су васионска тела која немају:
11. На слици је приказан:

12. Циклус лунарних месеци траје ____ дана .

13. ________ су космичка тела која се састоје од стена, леда и смрзнутих гасова.

14. Планете имају своју светлост и топлину.

15. Како се зове звезда коју видимо дању?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ