Rad sa slikama – test za 5. razred

Rad sa slikama – test za 5. razred

Organizacija podataka na računaru – test za 5. razred

Podešavanje radnog okruženja – test za 5. razred

Резултат теста

1. Slike koje nastaju ili se prikazuju uz pomoć digitalnih uređaja nazivaju se:

2. Šta obuhvata računarska grafika?

3. Postoje različita načina digitalnog zapisa slike:

4. Kvalitet jedne rasterske slike određuje:

5. Osnovne karakteristike vektorske grafike su:
6. Kada vektorsku sliku uvećavamo ne gubi se kvalitet slike.

7. Vektorska grafika je idealna za:

8. Računarski programi za rad sa rasterskom grafikom su:

9. Računarski programi za rad sa vektorskom grafikom su:

10. Koji su koraci za otvaranje digitalne slike u programu GIMP?
11. Opcija prikazana na slici služi nam za:

12. Opcija prikazana na slici služi nam za:

13. Opcija prikazana na slici služi nam za:

14. Da bi sačuvali izmenjenu sliku na računaru treba da odaberemo sledeću opciju:

15. Ekstenzija datoteke programa GIMP je:
16. Ako želimo da izmenjenu sliku sačuvamo u formatu koji može da se otvori na bilo kom digitalnom uređaju, bez obzira da li je program GIMP instaliran ili ne, potrebno je da odaberemo opciju export.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ