Jedinstvo hardvera, softvera i servisa – test za 5. razred

Jedinstvo hardvera, softvera i servisa – test za 5. razred

Резултат теста

1. Digitalni uređaj se sastoji od koliko osnovnih komponenti?

2. Koji delovi hardvera su skriveni?

3. Uređaj u kome se izvršavaju naredbe i obrađuju podaci:

4. Ukoliko se procesor pokvari, računar dalje ne radi bez obzira što su mu svi ostali delovi, odnosno komponenti ispravni.

5. Za procesor često se koristi engleska skračenica:
6. Šta predstavlja prikazana slika?

7. Kada se digitalni uređaj isključi, sve što se nalazi u radnoj memoriji se briše.

8. Tvrdi ili hard disk je:

9. Kapacitet predstavlja količinu podataka koji ne mogu da se sačuvaju na datom uređaju.

10. Kapacitet memorije izražava se u:
11. Šta predstavlja prikazana slika?

12. Šta predstavlja prikazana slika?

13. Matična ploča je osnova digitalnog uređaja.

14. U čemu se nalaze najvažniji delovi računara?

15. Kojim uređajima zadajemo naredbe digitalnom uređaju?
16. Boje na ekranu dobijene su mešanjem kojih tri osnovnih boja?

17. Najmanji element od kojeg je sačinjena slika je:

18. Rezolucija slike je 800 piksela po horizontali. Rezolucija slike je 600 piksela po vertikali. Koliko je piksela upotrebljeno za prikaz takve slike?

19. Jedan znak se čuva kao jedan bajt. Koliko memorije zauzima reč "Računarstvo" u tekstualnom dokumentu?

20. Program tj. skup naredbi koje računar izvršava da bi obavio određeni posao predstavlja:
21. Šta je operativni sistem?

22. Da bi računar radio pravilno neophodna je sinergija odnosno jedinstvo njegovih komponenti. A to su:

23. Pravilno koriščenje digitalnih uređaja predstavlja:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ