Вокатив – тест

Вокатив – тест

Преткосовски циклус песама: Женидба Душанова – тест

Падежи – тест1

Падежи – тест2

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Назив вокатив преузели смо из латинског језика, у којем он гласи vocativus. Због значења те речи на латинском, овај падеж можемо назвати и :

2. Која опција се односи на вокатив?

3. Именице у вокативу немају посебну службу у реченици?

4. Вокатив се у писању обавезно одваја запетама и то са обе стране?

5. Вокатив је:
6. Вокатив је независан падеж, зато што уз њега не иду предлози?

7. У којим реченицама су именице у вокативу?

8. Понекад у нашим народним песмама вокатив има службу субјекта. (Вино пије Краљевићу Марко)

9. Код тросложних и вишесложних женских имена, вокатив је исти као и номинатив, осим код имена која се завршавају на -ица:

10. Код двосложних имена код свих акцената вокатив је исти као номинатив, осим код имена са дугосилазним акцентом на првом слогу.
11. У којим примерима је правилно употребљен вокатив, код женских имена?

12. У којим примерима је именица у вокативу?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ