Преткосовски циклус песама: Женидба Душанова – тест

Преткосовски циклус песама: Женидба Душанова – тест

„Хајдуци“, Бранислав Нушић – тест

Глаголски вид – тест

Глаголи (глаголски вид, род, инфинитив и презент) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Преткосовски циклус песама говори о:

2. Којем књижевном роду припада песма "Женидба Душанова":

3. Песму "Женидба Душанова" Вук С. Караџић је записао од:

4. Латински краљ Михаило је забранио да у свадбеној поворци цара Душана буду цареви сестрићи, браћа Војиновићи јер:

5. Упркос забрани у сватове непозван полази Милош Војиновић прерушен као:
6. Свадбена поворка је кренула пут:

7. Шта је то ЗАТОЧНИК:

8. Испрошена девојка зове се:

9. ТЕЛАЛ је:

10. Прва препрека коју су Латини ставили пред Душанове сватове била је:
11. Пред мегдан Латинче се подсмева Милошу Војиновићу - зашто:

12. "Којој овци своје руно смета, онђе није ни овце ни руна!" су речи које изговара ____________ и упућује их ___________:

13. У којим стиховима препознајеш хиперболу (означи 3 тачна одговора):

14. ТЕРЗИЈА је турска реч за:

15. Стрељање јабуке кроз прстен је стари свадбени обичај којим младожења или заточник показују:
16. 3 коња витеза, 3 пламена мача, 12000 оваца, 300 јањаца, 3 девојке, 3 главе војводе Балачка..... Ово су примери за:

17. Милош препознаје Роксанду:

18. Које особине испољава Милош Војиновић док се бори са троглавим војводом Балачком (одабери 3 тачна одговора):

19. Означи 3 сличности ове епске песме са народним бајкама:

20. Песма "Женидба Душанова" се завршава својеврсним наравоученијем:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста