Највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац бројева – тест

Највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац бројева – тест

НЗД и НЗС – тест

Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

Браво!

1. Одредити најмањи број који при дељењу са 4 даје остатак 2, при дељењу са 5 даје остатак 3, а при дељењу са 6 даје остатак 4.

2. Одреди х ако је НЗС(х,15) = 30. (више тачних одговора)

3. Којим највећим бројем можемо поделити бројеве 267 и 994 да остаци редом буду 3 и 4?

4. Запиши заједничке природне садржаоце бројева 6 и 8 који су мањи од 50.

5. Одреди највећи заједнички делилац бројева 210, 336 и 462.

6. Одредити најмањи заједнички садржалац за бројеве 45, 60 и 75.9

7. Одреди најмањи заједнички садржалац за бројеве 4 и 6.

8. Ако су бројеви a i b узајамно прости, онда је НЗС(а,b)=:

9. На Петровом рођендану његова мајка је послужила госте са 26 колача и 39 чаша сока. Колико гостију је било на рођендану, ако је свако добио једнак број колача и једнак број чаша сока?

10. Који је највећи заједнички делилац бројева 54 и 72?

11. Три атлетичара стартују истовремено на кружној стази. Први обиђе ту стазу за 10 минута, други за 12 минута, а трећи за 15 минута. После колико минута ће се сва три атлетичара поново наћи на месту поласка?

12. Који је највећи заједнички делилац за бројеве 8 и 12?

13. Којим највећим бројем можемо поделити бројеве 189 и 441 без остатка?

14. Ако је број b дељив бројем а, онда је НЗС(а,b)=:

15. Који је број највећи заједнички делилац узајамно простих бројева?

16. Колаж папир је правоугаоног облика чије су странице дужине 165mm и 210mm. Марко треба да га исече на што је могуће веће једнаке квадратиће. Колика је површина једног квадратића и колико ће их исећи?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ