Музичка култура

Музичка култура – провера

Резултат теста

1. Шта је "снизилица"?

2. Колико линија има нотни систем?

3. Шта је камерна музика?

4. Којим тоном почиње А-мол лествица?

5. Колико траје половина ноте са тачком?
6. Шта је повисилица?

7. Шта је то акорд?

8. Где се пише нота РЕ ?

9. Колико откуцаја има осмина ноте?

10. Шта означава реч темпо?
11. Именуј ноту и њену вредност:

12. Именуј ноту и њену вредност:

13. Именуј ноту и њену вредност:

14. Именуј ноту и њену вредност:

15. Ознака за динамику f (форте) значи да се певање или свирање изводи:
16. Знак ║: означава:

17. Јачина извођења композиције зове се:

18. Музичка солмизација гласи:

19. Основне ознаке за темпо су:

20. Хор је мања или већа група певача. Може бити мушки, женски, дечији или мешовити хор.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ