„Кад би мени дали“, Бранислав Црнчевић – тест

„Кад би мени дали“, Бранислав Црнчевић

Резултат теста

1. "Кад би мени дали ", је:

2. Строфа од два стиха назива се :

3. Коме би песник дао пола дана?

4. Шта дечак жели у првој строфи?

5. О чему говори песма "Кад би мени дали "?
6. Реч ВЕШТО значи:

7. Шта уствари жели дечак?

8. Шта би све дечак урадио да би стекао пријатеља?

9. Означи особине дечака на основу песме.

10. Порука ове песме је:
11. Глаголи у песми су:

12. Песма "Кад би мени дали" састоји се од:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ