Субјекат и предикат – провера

Субјекат и предикат – провера

Резултат теста

1. У реченици "Драган чита књигу" субјекат је:

2. У реченици "Напољу грми и сева" има два предиката. Означи их:

3. У реченици "Мојој мами сам ја купила цвеће" субјекат је:

4. Означи предикат у реченици "Јесен је стигла"

5. Означи предикат у реченици "Моја сестра и мама праве колаче"




6. У реченици "Никола и Јован играју фудбал" означи предикат:

7. У реченици " Цвеће је процветало и замирисало у башти" означи предикате:

8. _________ је реч у реченици која означава ко или шта врши радњу.

9. У реченици не могу бити два субјекта.

10. Субјекат је увек на почетку реченице.




11. _____________ је реч у реченици која одговара на питање која се радња врши.

12. У реченици " Он стално прича о рукомету" субјекат је:

13. У реченици "Ја сам добио тројку" предикат је:

14. Означи предикат у реченици "Небом промичу облаци"

15. У реченици "Милош воли море и ужива у њему" означи предикате:




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ