Povrišna kvadrata i pravougaonika – test (4.r.)

Povrišna kvadrata i pravougaonika

Резултат теста

1. Izračunaj površinu pravougaonika ( P= a*b), ako je stranica a= 12cm a b= 3cm. Tačno rešenje je:

2. Izračunaj površinu kvadrata (P = a*a), ako je stranica a=12cm:

3. Izračunaj površinu pravougaonika čija je dužina 5m a širina 13 m.

4. Izračunaj površinu kvadrata stranice 8 dm.

5. Površina kvadrata (P=a ⋅a) iznosi 36 dm². Izračunaj obim (O = 4⋅a) tog istog kvadrata.
6. Površina placa oblika pravougaonika iznosi 260 cm² . Na placu se nalazi kuća oblika kvadrata stranica dužine 6 cm. Izračunaj površinu dvorišta.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ