Maтематички изрази – тест (4.р.)

Maтематички изрази

Резултат теста

1. Израчунај вредност израза: 234 ∙ 37 - 2 561 + 242 =

2. Израчунај: 540 : 12 + 1 428 - 23 =

3. Израчунај вредност израза на приказаној слици.

4. Разлику бројева 545 и 177 помножи бројем 294 и изрчунај.

5. Колика је разлика производа бројева 1 566 и 19 и количника бројева 81 432 и 52 ?
6. Упореди вредност израза и означи одговарајући знак или = који треба уписати у квадратић.

7. Збир бројева 3 457 и 2 510 умањи 27 пута, потом добијени количник одузми од производа бројева 17 и 13.

8. Збир претходника и следбеника броја 283 помножи збиром његових цифара и израчунај.

9. Ласта месечно поједе 2 200 инсеката, а сеница два пута више.Колико месечно поједу заједно за годину дана ако сваког месеца поједу исти број инсеката?

10. Трговац за 12 пари папуча које коштају по 3 000 динара добије исти износ новца као за 9 пари ципела.Колико кошта пар ципела?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ