Површина квадрата и правоугаоника – тест

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Површина квадрата и правоугаоника

Резултат теста

1. Израчунај површину правоугаоника ако су његове странице а = 34 cm и b = 4 dm 9 cm

2. Kojи мерни број треба уписати да једнакост буде тачна. 3 m² 40 dm² = _______ dm²

3. Базен за воду чије је дно квадратног облика има дужину 9 метара. Колика је површина дна тог базена?

4. Под квадратног облика дужине 4 m прекривен је тепихом облика квадрата чија је страница а= 2 m.Израчунај површину пода која није покривена тепихом.

5. Дужина једне странице папира облика квадрата је 1 dm. На средини папира изрезан је квадрат чији је обим 36 cm .Колика је површина преосталог папира?
6. Обим правоугаоника је 54 cm.Ако је ширина правоугаоника 17 cm, колика је површина тог правоугаоника?

7. Зид у соби правоугаоног облика димензија а = 6 m, b = 3 m, једним делом прекривен је фото-тапетом димензија а = 4 m и b = 2 m. Израчунај површину зида која није прекривена фото-тапетом.

8. Израчунај дужину странице квадрата ако је његова површина 36 dm².

9. Колико се стабала трешања може засадити на парцели од 1 ha ако се на 4 a може засаdити 16 стабала трешања?

10. Колико има квадратних метара у: 7 km²
11. Допиши одговарајућу јединицу мере тако да једнакост на датој слици буде тачна.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ