Речца ЛИ – тест

Речца ЛИ

Резултат теста

1. Упитна речца ЛИ увек се пише:

2. Правилно написана реченица је:

3. Допуни дату реченицу:

4. Избаци уљеза.

5. Од датих речи састави реченицу.
6. Означи тачну тврдњу.

7. Уочи грешку у наведеној реченици и означи како треба правилно да се напише.

8. Реченица на приказаној слици написана је:

9. У којој реченици је речца ЛИ написана правилно?

10. Дата реченица написана је:
11. Означи правилно написану реченицу.

12. Неправилно написана реченица је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ