Музичка култура – тест

Музичка култура – тест

Резултат теста

1. Линијски систем је састављен од:

2. Према трајању тон може бити:

3. Цела нота траје док избројимо до:

4. Koliko četvrtina nota sadrži u sebi takt ¾?

5. Када желимо да поновимо композицију, или неки њен део, бележимо ознаку:
6. Половина ноте траје колико и:

7. Половина с тачком траје:

8. Крешендо и декрешендо су ознаке за:

9. Камиј Сен-Санс је компоновао:

10. Балет је музичко-сценско дело у коме се радња и осећања изражавају:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ