Управни и неуправни говор- тест (4.р.)

Управни и неуправни говор- тест (4.р.)

1. У следећој реченици стави наводнике код навођења туђих речи: Петре, повикао је његов брат, полазимо за неколико минута! Исправно је:

2. Означи реченицу у којој су правилно употребљени знаци навода:

3. Мама рече: „Марија, ускоро идемо у парк.”- Ово је ______ модел управног говора.

4. Правилно обележи управни говор у наредној реченици: Али, где је моја срећа? Упита се.

5. Учитељица рече Маја је написала одличан састав. ”- Да ли су у наведеној реченици тачно написане пишчеве речи?
6. Правилно обележи управни говор у наведеној реченици: Купићу сладолед! Рече Марија.

7. „Марија”, рече мама, „ускоро идемо у парк.”- Ово је ______ модел управног говора.

8. Означи реченицу која је написана у неуправном говору:

9. Напиши наведену реченицу у неуправном говору: „Кренула сам у продавницу”, одговори тетка Марку. Исправно је:

10. „Марија, ускоро идемо у парк”, рече мама- Ово је ______ модел управног говора.
11. Означи реченицу у којој је употребљен управни говор:

12. У следећој реченици стави наводнике код навођења туђих речи: Пожури, Милане, задиркивала га је сестра, да стигнеш пре мрака. Исправно је:

13. Није у томе његова срећа, понављао је стално. Ова реченица написана је у:

14. Ивана је свима причала да је освојила прву награду. -Наведена реченица је у написана у управном говору.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста