Придеви описни, присвојни и градивни – тест

Придеви описни, присвојни и градивни – тест

Резултат теста

1. Присвојне придеве, који су настали од заједничких именица пишемо ________ почетним словом.

2. „Носиш минђуше од сребра и кожне ципеле”. У овој реченици

3. „Да то је свилена кошуља”. У овој реченици

4. Присвојни придеви могу настати од именица помоћу наставака -ији, -ји (деца-дечји деца-дечији). Такви придеви се пишу _______ почетним словом.

5. У сеоском дворишту се играју риђокоса Златица, коврџави Жељко, плавокоса Наташа и њихов седи деда. Описни придеви у овој реченици су:
6. Сјајно, румено, топло, жуто Сунце. У овој реченици има

7. Присвојни придеви настали од властитих именица додавањем наставка -ов, -ев, -ин, пишу се ________ почетним словом

8. Придеве делимо на

9. Столица од дрвета или ________ столица.

10. „Твоја кошуља је од свиле?” У овој реченици има
11. Када властито име почиње оваквим придевом (Јадранско море, Индијски океан....), онда се пише ________ словом

12. Док сам се смејала Драгановом цртежу, пришла ми је Златица и позвала ме да се заједно прошетамо кроз село. Полако смо кренуле према реци. Обале је повезивао сеоски мост. Причала ми је да обожава распуст и да не размишља о школским задацима. Показала ми је колико може бити лепо пољско цвеће и како су укусне шумске јагоде. Колико присвојних придева видимо у овој реченици?

13. Градивне придеве добијамо на питање

14. Придеви који означавају неку грађу или материју од које је неки предмет направљен називју се_______ придеви.

15. Док сам се смејала Драгановом цртежу, пришла ми је Златица и позвала ме да се заједно прошетамо кроз село. Полако смо кренуле према реци. Обале је повезивао сеоски мост. Причала ми је да обожава распуст и да не размишља о школским задацима. Показала ми је колико може бити лепо пољско цвеће и како су укусне шумске јагоде. Присвојни придеви у овој реченици су:
16. Присвојни придеви који се завршавају на -ски, -чки, -шки, пишу се ____ почетним словом.

17. Врсте речи које означавају особине бића, предмета и појава су _______ придеви.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ