Разломци (провера)

Резултат теста

Одлично урађено! Браво!

1. Изрази у задатим јединицама мере 1/2 m = ____ cm

2. Изрази у задатим јединицама мере 1/4 кm = ____ m

3. Израчунај 1/3 од броја 402

4. У одељењу је 25 ученика. Од укупног броја 1/5 нису одлични ђаци. Колико у одељењу има ученика који су остварили одличан успех?

5. У једној школи има 420 ученика. Колико је девојчица у школи ако су 1/3 од укупног броја дечаци?
6. Мики је купио лопту за 274 динара, што је 1/3 његове уштеђевине. Колико је Мики имао пара пре куповине лопте?

7. На једном стоваришту налазе се 472 t песка. Камионима је први пут одвезена 1/4, а други пут 75 t. Колико је песка остало на стоваришту?

8. Никола је купио 100 литара нафте за свој камион. У понедељак је потрошио 1/10 купљене нафте, у уторак 1/4 , а у среду 1/5. Колико је нафте остало у резервоару?

9. Цела торта кошта 580 динара. Исечена је на 10 једнаких делова. Колико коштају два парчета торте?

10. У једној фабрици у првој смени ради 376 радника, у другој 122 радника мање него у првој, а у трећој половина броја радника прве и друге смене заједно. Колико радника ради у трећој смени?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ