Иницијални тест – српски језик (3.р.)

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод.

Иницијални тест – српски језик

Иницијални тест – српски језик

Резултат теста

1. Означи обавештајну реченицу:

2. У реченици "Милан црта на папиру" означи властиту именицу:

3. У реченици "Лишће је пожутело" означи збирну именицу:

4. Именица МИШ у множини би гласила _________.

5. Означи градивну именицу:
6. Реченица "Ја спавам" је написана у:

7. Означи глаголе:

8. Реченица "Милан ће написати домаћи задатак " је написана у ___________ врeмену.

9. Означи описни придев:

10. Реченица "Покисле птице су се сакриле испод малих стреха" написана је у:
11. Означи именице средњег рода:

12. Означи правилно написану реченицу:

13. Означи правилно написану реч:

14. У набрајању речи одвајамо:

15. Глаголи су речи које означавају:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ