„А зашто он вежба“, Душан Радовић

„А зашто он вежба“, Душан Радовић (трећи разред)

Резултат теста

slika

1. У тексту "А зашто он вежба" главна лица су:

2. Која се тврдња не односи на ДРАМСКИ ТЕКСТ:

3. Из којег разлога Миле вежба:

4. Зашто Риста жели да вежба:

5. Жиле је:
6. Која реч није синоним за реч ПЛОТ:

7. Шта је Жиле, наводно, написао на тараби:

8. Чувена изрека о нашем здрављу гласи: У здравом телу.....

9. Означи 3 особине Милета:

10. Означи 3 особине Ристе:
11. Чиме је Риста поткупио Милета да га прихвати као вежбача:

12. На првој поштанској марки био је:

13. Шта се налазило на другој поштанској марки:

14. Шта је у тексту "А зашто он вежба" најсмешније:

15. Текст Душка Радовића нас опомиње и учи да међусобне сукобе и проблеме решавамо:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ