Сабирање троцифреног броја и двоцифреног – тест

Сабирање троцифреног броја и двоцифреног

Сличну проверу у Ворд формату преузмите на линку испод.

Sabiranje i oduzimanje trocifrenih i dvocifrenih (jednocifrenih …

Sabiranje i oduyimanje trocifrenog broja i dvocifrenog броја

Резултат теста

1. Израчунај: 545 + 43 =

2. Повежи облак са одговарајућом капљицом.

3. Израчунај: (786 + 89) + 23 =

4. Следбенику броја 295 додај претходник броја 47 и израчунај.

5. Израчунај збир ако је први сабирак збир бројева 196 и 68, а други сабирак број 13.
6. Одреди број који је за 39 већи од збира бројева 505 и 17.

7. Дате су цифре 8, 5 и 7. Одреди збир највећег троцифреног и највећег двоцифреног броја који могу бити записани без понављања цифара.

8. Највећи непаран број седме стотине увећај за 45.

9. Софија и њен брат скупљају новац да купе нови бицикл.Софија је сакупила 567 динара а њен брат 67 динара више. Колико новца је сакупио Софијин брат?

10. У једном трамвају има 185 путника, у другом има 23 више него у првом.Колико има путника у другом трамвају?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ