У природи је све повезно – тест

У природи је све повезно

Резултат теста

1. Шта је природа?

2. Oзначи поступак којим човек чува природу.

3. На који начин птице помажу да се биљке размножавају?

4. Шта земљу чини плоднијом?

5. Која је улога опалог лишћа у природи?
6. Зашто су биљке значајне за животиње и људе?

7. Ако у земљишту има довољно минералних материја и воде оно је плодно.

8. Биљке воду црпе преко:

9. Детлић у кори дрвета прави рупице из којих вади инсекте којима се храни. Он тиме:

10. Једна од важних облика повезаности живих бића је:
11. Које заједничке особине имају жива бића?

12. И живу и неживу природу највише оштећују:

13. Када жаба улови инсекте то је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ