Сабирање и одузимање троцифреног броја и јединице – кратка провера

Сабирање и одузимање троцифреног броја и јединице

Резултат теста

1. Колико је: 326+3=

2. Колико је: 385-4=

3. Колико је: 876-2=

4. Колико је: 992+8=

5. Изабери израз чије је решење највећи број!
6. Изабери израз чије је решење највећи број!

7. Изабери израз чије је решење највећи број!

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ