Бара и језера – тест

Бара и језера

Резултат теста

1. Допуни реченицу: Баре и језера су стајаће воде које представљају____________ станишта.

2. Означи биљку која расте уз обалу баре и језера.

3. Означи инсекта који је становник баре и језера.

4. Која животиња може бити карика у овом ланцу исхране?

5. Која од наведених биљака расте у води?
6. Која од наведених животиња живи у води?

7. Животне заједнице бара и језера су :

8. По чему се баре и језера међусобно разликују?

9. Шта се дешава са животињама када бара пресуши или се заледи?

10. Гнезде се у густишу рогоза и трске, хране се инсектима, жабама и рибама. О ком становнику баре је реч?
11. Која животиња може бити карика у овом ланцу исхране?

12. Означи тачну тврдњу.

13. Означи уљеза.

14. Црна рода је по начину исхране:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ