Месна вредност цифре – кратка провера знања

Месна вредност цифре – кратка провера знања

Резултат теста

1. У броју 496 одреди цифру која се налази на месту десетице.

2. Која цифра се налази на месту стотине у броју 942?

3. Која цифра се налази на месту десетицe у броју 315?

4. Која цифра се налази на месту стотине у броју 653?

5. У броју 605 одреди цифру која се налази на месту десетице.
6. На ком месту се налази цифра 2 у броју 682?

7. На ком месту се налази цифра 6 у броју 682?

8. На ком месту се налази цифра 0 у броју 450?

9. У броју 379 одреди цифру која се налази на месту стотине.

10. На ком месту се налази цифра 7 у броју 879?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ