„Љубавна песма“, Милован Данојлић – тест

„Љубавна песма“, Милован Данојлић

Резултат теста

1. Ко је опеван у песми "Љубавна песма"?

2. Како су маслачак и облачак почели да се воле?

3. Чиме је облачак помогао маслачку?

4. Када је маслачак почео да вене?

5. "Љубавна песма " је:
6. Од чега је маслачак порастао?

7. У песми маслачак је дотакао:

8. Колико строфа има ова песма?

9. "Љубавну песму" написао је:

10. Шта је тема ове песме?
11. Да ли је могућа узајамна љубав између биљке и неживе природе?

12. Зашто је љубав између маслачка и облачка била немогућа на почетку песме?

13. Кога је маслачак надрастао у песми?

14. Како се понашају маслачак и облачак?

15. Који је главни мотив ове песме?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ