Разломци

Разломци

Резултат теста

1. Који део фигуре је обојен?

2. Који део фигуре је обојен?

3. Како се зове број изнад разломачке црте?

4. Шта представља именилац код разломка?

5. Четвртина броја 244 је број:
6. Половина броја 980 је?

7. 1/8 ​ броја 128 је број ___.

8. 1/4 ​броја 648 је број _____.

9. Одреди број чија је половина број 134.

10. Јана је имала 124 стикера.Четвртину је дала другарици.Колико стикера је остало Јани?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ