Правопис – тест

Правопис – тест

Резултат теста

1. Обележи правилно написане примере.

2. Обележи неправилно написане речи.

3. Која од наведених реченица припада трећем моделу управног говора.

4. Обележи неуправни говор.

5. Обележи правилно написане примере.
6. Слично значење речи НЕМАШТИНА је...

7. Умањено значење речи НОГА је...

8. Обележи правилно написан присвојни придев.

9. Обележи правилно написане примере.

10. Обележи правилно написане примере.
11. Обележи правилно написане глаголе.

12. Обележи правилно написане глаголе.

13. Која реченица је правилно написана?

14. Правилно је ...

15. Одрична речца не пише се:
16. Неправилно је:

17. Обележи правилно написане примере.

18. Обележи правилно написане примере.

19. Које реченице су правилно написане?

20. Правилно је:
21. Правилно је:

22. Неправилно је:

23. Правилно је:

24. Правилно је:

25. Правилно је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ