Рачунске операције

Рачунске операције

Резултат теста

1. Како се зове број који одузимамо?

2. Број који делимо је:

3. Које две рачунске операције су равноправне?

4. Шта је непознато у овој једначини: 2 458 - 3 478 : х = 719

5. Шта је познато у овој неједначини: 1000 : (2 300 + х) < 200
6. Непознати сабирак добијамо када:

7. Непознати умањеник добијамо када:

8. Непознати дељеник добијамо када количник поделимо познатим делиоцем.

9. У ком изразу прво рачунамо сабирање?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ