Мере за дужину – тест

Мере за дужину

Резултат теста

1. За прецизно мерење дужине користимо:

2. Дату дужину на приказаној слици претвори у тражену јединицу мере.

3. 35 dm 2 cm претвори у центиметре

4. Изрази у метрима: 900 cm = ____ m

5. Изрази у датој јединици мере: 140 dm = ____ m

6. За прављење модела коцке ученик је потрошио 166 mm жице.Колико му је милиметара жице остао, ако је он имао 1 m жице?

7. Допуни једнакост на датој слици.

8. Марија од своје куће до школе треба да пређе 349 m, а Софија 56 m више.Koлико метара до школе треба да прође Софија?

9. Дужине 860 cm , 9 m ,1 km , 200 mm, 80 dm од најмање до највеће.

10. Пешак је прешао стазу дужине 1km .Стаза имa три дела. Први део стазе је дужине 450 m , а други део је за 36 m краћи.Колика је дужина трећег дела стазе?

11. Један штап је дуг 62 cm.Ако се одсече 12 mm,колико ће остати штапа?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ