Српски језик – полугодишња провера знања

1. Пажљиво прочитај текст! Пастрмка је риба која има снажно и витко тело покривено ситним крљуштима. Пераја су јој обојена црним и црвеним тачкама. Брза је и окретна грабљивица и храни се малим воденим животињама. Живи у планинским потоцима, хладним и бистрим речицама и језерима. Јаја полаже у плиткој води и младе пастрмке се излегу у рано пролеће. Пастрмка може да живи и до 20 година. Загађење вода у неким деловима Европе угрозило је ову врсту риба. Људи је често гаје у рибњацима. Питање гласи: Да ли су у неким деловима Европе пастрмке постале угрожена врста?

2. Пажљиво прочитај текст па одговори на постављено питање! Пастрмка је риба која има снажно и витко тело покривено ситним крљуштима. Пераја су јој обојена црним и црвеним тачкама. Брза је и окретна грабљивица и храни се малим воденим животињама. Живи у планинским потоцима, хладним и бистрим речицама и језерима. Јаја полаже у плиткој води и младе пастрмке се излегу у рано пролеће. Пастрмка може да живи и до 20 година. Загађење вода у неким деловима Европе угрозило је ову врсту риба. Људи је често гаје у рибњацима. Питање гласи: Да ли се младе пастрмке рађају у марту и априлу?

3. Шта су придеви?

4. Придеви имају исти род и број као и именица уз коју стоје.

5. Која реч не припада следећем низу речи: пловити, гледати, сунце, сијати, цртати?
6. Шта су глаголи? (означи један тачан одговор)

7. Шта су именице? (означи један тачан одговор)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

Браво, браво!