Временске одреднице

Резултат теста

1. Које временске одреднице су обухваћене писањем датума 1.септембар 2021. године?

2. Ако кажемо да се нешто дешава сада, у овом тренутку, које време је у питању?

3. Ако кажемо да се нешто догодило пре 10 година, онда је то:

4. Ако кажемо да ће се нешто догодити сутра, онда је то:

5. Како се назива временски период од 365 или 366 дана?
6. Колико година траје једна деценија?

7. Колико година траје један век или једно столеће?

8. Ком веку припада 876. година?

9. Блиска прошлост означава да се нешто догодило:

10. Далека прошлост означава да се нешто догодило:
11. Давна прошлост означава да се нешто догодило:

12. Догађаје из прошлости и редослед њиховог дешавања можемо приказати на:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ