Математика – годишња провера знања (3.р.)

Математика – годишња провера знања (3.р.)

Резултат теста

1. Израчунај: (32+24):4=

2. Израчунај: 32+24:4=

3. Израчунај: 32-24:4=

4. Израчунај: (63-42):7=

5. У аутобусу има 45 путника. На 4 станице изашло је по 7 путника. Kолико је путника наставило вожњу?
6. Продавач има 4 кавеза за птице. У сваком кавезу је било по 8 птичица. Продао је 11 птичица. Kолико птичица је остало?

7. Израчунај обим квадрата чије су странице а = 12 cm.

8. Који део на слици је обојен?

9. Реши једначину: Х + 234 = 432

10. Реши једначину: X: 20= 50
11. Лана је у књижари купила 4 сликовнице за 908 динара. Kолико је коштала једна сликовница?

12. Израчунај површину правоугаоника ако су његове странице: а = 42 cm и б = 2 dm 8 cm

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ