Множење, чиниоци, производ – тест

Множење, чиниоци, производ

Резултат теста

1. Бројеви који се множе називају се:

2. Резултат множења је:

3. Рачунарска радња коју означавамо знаком · (пута) је:

4. Допуни реченицу: У изразу 7 · 2 = 14, први чинилац је број 7. Број 2 је ___________________.

5. Повежи слику са одговарајућим изразом.
6. Повежи израз са одговарајућом сликом.

7. У датом изразу први чинилац је број:

8. Који израз треба уписати на линијама?

9. У кружић упиши знак или =.

10. На основу слике напиши производ.
11. Напиши у облику производа два броја. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

12. Напиши у облику производа два броја: 5 + 5 + 5 + 5

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ