Безбедно и културно понашање у саобраћају

Резултат теста

1. Када нема тротоара, пешаци се крећу:

2. Ако се некада нађеш у колони пешака, ви ћете се тада кретати:

3. Улицу безбедно прелазимо:

4. Када прелазимо улицу гледамо лево, десно, лево и важно је сачекати да прођу сва возила.

5. Ко помаже да се саобрћај правилно одвија?
6. Шта упућује пешаке и возаче како правилно да се понашају на путевим?

7. Означи неке од узрока саобраћајних несрећа:

8. Одреди значење приказаног саобраћајног знака:

9. Одреди значење приказаног саобраћајног знака:

10. Одреди значење приказаног саобраћајног знака:
11. Одреди значење приказаног саобраћајног знака:

12. Одреди значење приказаног саобраћајног знака:

13. Одреди значење приказаног саобраћајног знака:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ