Претходник и следбеник – провера

Претходник и следбеник – провера

Резултат теста

1. Први претходник броја 4 је број _.

2. Први претходник броја 67 је __.

3. Први претходник броја 100 је __.

4. Први следбеник броја 43 је:

5. Први следбеник броја 79 је:
6. Броју 20 додај следбеник броја 9. Збир је:

7. Од претходника броја 29 одузми број 8. Резултат је:

8. Број 30 увећај претходником броја 10. Резултат је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ