Одузимање збира од броја и броја од збира- тест

Одузимање збира од броја и броја од збира

Резултат теста

1. Израчунај: 38 - (14 + 11) =

2. Од броја 64 одузми збир бројева 10 и 23.

3. За колико је збир бројева 42 и 15 мањи од броја 99?

4. Мама је направила 57 кифли. Са џемом је намазала 15 а са кремом 32. Остале кифле су биле празне. Колико је било празних палачинки?

5. Израчунај: (45 + 52) -22 =
6. Збир бројева 45 и 33 умањи за 15.

7. За колико је збир бројева 31 и 66 већи од броја 44?

8. У првом шеширу мађионичара има 29 лоптица, а у другом 62.Од укупног броја лоптица, деци у публици је дао 19.Колико лоптица је остало мађионичару?

9. У леји је засађено 56 цветова.Лала је 14 љиљана 12 а остало су зумбули. Колико је зумбула у леји?

10. Јасмина у левом џепу има 62 сличице, а десном 15.Од укупног броја сличица 23 је дала сестри.Колико сличица је остало Јасмини?
11. Израчунај разлику ако је умањеник збир бројева 45 и 26 а умањилац број 37.

12. У једној школи је било 63 девојчице и 31 дечак. Колико је укупно ученика у тој школи ако се 15 ученика исписало?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ