Саобраћај

Резултат теста

1. Превоз путника и робе, пренос порука и информација са једног места на друго, назива се:

2. За превоз путника организован је:

3. За превоз робе и терета организован је:

4. За размену писама, телеграма и разгледница организован је:

5. За пренос иформација, слика, порука, вести организован је:
6. Означи превозно средство које припада друмском саобраћају:

7. Обележи превозно средство које припада железничком саобраћају:

8. Коју врсту саобраћаја чине друмски и железнички саобраћај?

9. Саобраћај који се одвија у води, назива се:

10. Саобраћај који се одвија у ваздуху, називамо:
11. Врсте саобраћаја су:

12. Означи фотографију на којој је приказан пешачки прелаз:

13. Безбедно је прећи улицу када се на семафору прикаже:

14. Улица се прелази тако што погледамо лево, десно, лево.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ