„Лисица и гавран“ – Езоп (тест)

“ Лисица и гавран“- Езоп
– провера знања
– домаћи задатак

Резултат теста

БРАВО!

1. Ликови у басни су:

2. Шта је у устима имао гавран?

3. Лисица је замерила гаврану да:

4. У овој басни гавран је надмудрио лисицу:

5. Гавран је послушао лисицу да би је:
6. Лисица и гавран су се споразимјели помоћу:

7. Лисица је пришла гаврану са намером да:

8. Лисица је поступила (више тачних одговора):

9. Гавран је показао:

10. Поступци гаврана откривају:
11. Која порука је у басни најважнија?

12. Тема басне је:

13. Поука басне је:

14. Басне су:

15. Свака басна има поуку:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ