Редослед рачунских операција – утврђивање

Редослед рачунских операција – утврђивање

Резултат теста

1. Умањеник је количник бројева 63 и 7, а умањилац је најмањи парни број.Израчунај разлику.

2. Израчунај збир ако је први сабирак количник бројева 35 и 7, а други сабирак следбеник броја 15.

3. На излет је кренуло 36 ученика другог разреда и 4 пута мање ученика првог разреда. Колико је укупно ученика кренуло на излет

4. У парку је 12 борова и 3 пута мање бреза. Колико има укупно стабала дрвећа?

5. Решење израза 24 : 8 + 16 је:
6. Решење израза 30 : 3 – 6 је:

7. Решење израза 56 + 42 : 7 је:

8. На грани је било 48 врабаца. Одлетела је четвртина.Колико је врабаца остало на грани?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ