Множење броја 9 и бројем 9 – тест

Множење броја 9 и бројем 9

Резултат теста

1. Израчунај производ бројева 9 и 4.

2. Спој медведа са одговарајућом крушком.

3. Означи бројеве који су резултат дељења са 9.

4. Који број треба уписати линији? 8 · ___ = 72

5. Први чинилац је разлика бројева 54 и 45, други чинилац је производ бројева 2 и 3.Израчунај производ.
6. У продавници је било 9 сандука по 5 литара сока.Током дана продавац је продао 28 литара.Колико литара сока је остало у продавници?

7. Газда Станко је у башти засадио 7 редова купуса. У сваком реду расло је по 9 главица купуса.Када је убрано 8 главица колико их је остало у башти?

8. Сваког дана, осим викенда, Наташа је читала по 8 страна књиге. Колико је страница прочитала Наташа?

9. Претходник броја 10 помножи следбеником броја 5.

10. За колико је број 91 већи од производа бројева 9 и 6?
11. Михајло има 9 динара, Иван 3 пута више од њега, а Славко за 17 динара више од Ивана. Колико дин. имају заједно?

12. Мињин ластиш за игру дугачак је 8 метара. Јанин ластиш 9 пута је дужи. Колико метара има Јанин ластиш?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ