Сабирање и одузимање до 100

Сабирање и одузимање до 100

Резултат теста

1. Колико је: 34+8=

2. Колико је: 74-5=

3. Колико је: 47+8=

4. Умањеник је број 51 а умањилац 30. Разлика је:

5. Разлици бројева 93 и 65 додај збир бројева 18 и 7:
6. У једном биоскопу на балкону је било 36 гледалаца, а у партеру 21 гледалац више. Колико их је било укупно?

7. Највећи двоцифрени парни број умањи за збир бројева 47 и 38.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ