Од месеца до године – тест

Од месеца до године

Резултат теста

1. Колико месеци има једна година?

2. Допуни реченицу: Година почиње _____________ а завршава се____________.

3. Редослед месеци у години је:

4. Означи месеце који имају 30 дана.

5. Означи месец који има 28 дана.
6. Колико дана има година која није преступна?

7. Година у којој месец фебруар има 29 дана назива се:

8. Ког датума се прославља школска слава Свети Сава?

9. Осми месец у години је:

10. Десети месец у години је:
11. Попис свих месеци, седмица и дана у току једне године је:

12. У ком месецу се прославља празник Дан жена?

13. Ког датума почиње школска година?

14. Датум је одређени дан у месецу и години.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ