Годишња повера из математике – тест (2.р.)

Поновимо математику за други разред

Резултат теста

1. 31 + 47=

2. 26 + 58=

3. 97 – 56 =

4. 73 – 55 =

5. Израчунај производ бројева 9 и 7!
6. Израчунај количник бројева 27 и 9!

7. Израчунај вредност израза 52 - 32 : 4

8. Израчунај вредност израза 100−10⋅0=

9. 0 : 5+ (68 - 68)=?

10. Израчунај непознати број у једначини х + 25 = 100
11. Израчунај непознати број у једначини х⋅4=36

12. Један чинилац је 4, а други је разлика бројева 16 и 7. Израчунај производ!

13. Катарина је прочитала 24 приче, а Вања 4 мање. Колико прича су заједно прочитале? Означи исправно написан израз!

14. У продавницу је достављено 40 kg шљива и 5 пута мање јабука. Колико килограма воћа је укупно достављено?

15. Колико дана има у 6 седмица?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ