Музичка култура – шта смо научили у 1. разреду? (А група)

Резултат теста

1. Којом се речи завршава позната песмица за децу "Иде маца око тебе":

2. Ен, тен, тини је песмица:

3. Ко чува овчице у песми "Ситна је киша падала":

4. Шта је то звук:

5. Ко се у песми Драгана Лаковића заклео да ће на ливади да направи ред:
6. Која реч недостаје: "Склупчао се мали _________, па сад мирно спава":

7. У којој се реци купа крокодил у песми "Авантуре малога Јују":

8. Која је ово врста плеса:

9. Овај инструмент има:

10. Како се певају химне:
11. Шта се налази на крају села у чувеној песми за децу:

12. На слици је:

13. Како се зове чувени неготински композитор: Стеван Стојановић...

14. Ко води народно коло:

15. Када си у прилици да присуствујеш балетској представи, обући ћеш:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ